Vragen over het aanvraagproces

Wanneer kom ik in aanmerking voor de subsidieregeling?
Als uw bedrijf is gevestigd in de provincie Groningen, de gemeente Assen, gemeente Tynaarlo, gemeente Noorderveld of de gemeente AA en Hunze;
Als de subsidieaanvraag niet bij andere sectorplannen ondergebracht kan worden. Ga naar www.sectorplannen.nl voor een overzicht van alle andere sectorplannen;

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Subsidieaanvragen voor het sectorplan Groningen op voorsprong kunt u indienen via ons webportal. Het webportal kunt u bereiken via onderstaande knop ‘subsidie aanvragen’.

Moet ik mijn medewerker aanmelden voor de start van het traject?
Nee, dit hoeft niet. U mag ook met terugwerkende kracht een subsidieaanvraag indienen. U kunt zich aanmelden totdat het beschikbare budget het maximum heeft bereikt. De uitvoering van de project dient plaats te vinden tussen 1 februari 2015 en 31 januari 2017, met uitzondering van de BBL-trajecten. Deze lopen langer door.

Binnen welke termijn is er een besluit op de aanvraag?
Dit doen wij binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is. Als wij tijdens deze behandeling nog vragen hebben, ontvangt u een e-mail met het verzoek om aanvullende informatie. De behandeltermijn wordt op dat moment opgeschort. De termijn begint weer te lopen zodra de aanvullende informatie is ontvangen.

Mag mijn werknemer zelf een aanvraag indienen?

Nee het is helaas niet mogelijk dat de werknemer een aanvraag indient. Dit moet gedaan worden door de werkgever.

Kan ook subsidie aangevraagd worden voor een stagaire?
Nee, een stagiaire heeft geen arbeidsovereenkomst. Voorwaarde voor de subsidie is dat het moet gaan om werknemers.

Kan ik ook subsidie aanvragen voor een flexkracht?
Ja, dit kan voor de scholingsactiviteiten. Als een medewerker niet bij u in dienst is maar bijvoorbeeld via een uitzendbureau wordt ingehuurd dan kunt u over de scholingskosten van deze medewerker subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat de kosten van de opleiding door u, en niet het uitzendbureau, worden betaald. Daarnaast kunt ook over de verletkosten subsidie aanvragen als u de medewerker tijdens de opleiding doorbetaald.

Voor het indienstnemen van een BBL`er of een kwetsbare werknemer kunt u alleen loonkostensubsidie aanvragen als deze medewerker bij u op de loonlijst staat. Er kan dus geen loonkostensubsidie aangevraagd worden voor flexmedewerkers.

Kan ik voor een medewerker met en WSW-indicatie ook (scholings)subsidie aanvragen?

Voor een medewerker met een WSW-indicatie die werkzaam is bij een (gemeentelijk) SW-bedrijf ontvangen gemeenten een integraal budget voor het realiseren van WSW-plaatsen. Dit budget is ook bedoeld voor het scholen van deze medewerkers.
Bij medewerkers met een WSW-indicatie die werkzaam zijn bij een reguliere werkgever ontvangt deze werkgever een loonkostensubsidie voor verminderde loonwaarde. Daarnaast zet de gemeente een begeleidingsorganisatie in om de medewerker te begeleiden.

Voor het begeleiden en scholen van medewerkers met een WSW-indicatie is dus al financiering vanuit de overheid beschikbaar. Er kan daarom geen subsidie aangevraagd voor medewerkers met een WSW-indicatie, in het kader van Groningen op Voorsprong.

Ik kan ook subsidie aanvragen bij een landelijk sectorplan, mag ik dan bij beide een aanvraag indienen?
Nee, u mag niet bij beide sectorplannen een subsidieaanvraag indienen. Landelijke sectorplannen zijn voorliggend. Dit betekent dat als u voor een activiteit ook subsidie bij een landelijk sectorplan kan aanvragen u in eerste instantie daar een aanvraag moet indienen. Als een activiteit niet gesubsidieerd wordt vanuit een landelijk sectorplan of het budget is uitgeput dan kunt u bij SNN een aanvraag indienen.

Kan ik als ZZP`er ook subsidie aanvragen?
Ja, als ZZP`er kunt u ook subsidie aanvragen. De subsidieregeling geeft aan dat de subsidie bedoeld is voor werknemers. Hierbij zijn ZPP`ers gelijk gesteld aan werknemers in loondienst. Dit wordt getoetst aan de hand van uw inschrijving bij de kamer van koophandel. Hier moet uit blijken dat u een zelfstandige zonder personeel bent. Als u als eigenaar van een onderneming geen dienstverband hebt en wel personeel in dienst heeft komt u niet in aanmerking voor de subsidieregeling.
Als ZZP`er kunt u , binnen de OAG-regeling, alleen subsidie aanvragen voor maatregel 2C Om- en bijscholing en maatregel 3D Toekomstgerichte scholing. Hierbij verlenen wij alleen subsidie over de opleidingskosten. Aangezien er geen sprake is van loonverletkosten kan hierover geen subsidie aangevraagd worden.
Ten aanzien van de maatregelen binnen het mobiliteitscentrum kunt u alleen gebruik maken van de volgende maatregelen:
• Maatregel 1C Sollicitatietraining
• Maatregel 2A Gezondheidschecks en –adviezen
• Maatregel 2D Loopbaanchecks en –adviezen