Samenwerking Noord

Samenwerking Noord
Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van ICT in Noord-Nederland. Het samenwerkingsverband is in 2010 gestart en inmiddels doorgegroeid naar 35 aangesloten partijen. In het kader van het sectorplan "Groningen op voorsprong" heeft Samenwerking Noord in 2015 een beschikking ontvangen waarin aan Samenwerking Noord een subsidie is toegekend voor de opzet van een Traineeprogramma.

Samenwerking op de arbeidsmarkt
De verwachting is dat in toenemende mate de organisaties op ICT-gebied te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door vergrijzing van het personeel in combinatie met een te geringe instroom in het ICT-onderwijs en daardoor op termijn te weinig nieuwe aanwas op de arbeidsmarkt. Maar het is meer dan een kwantitatief probleem. Ook de gevraagde kennisniveaus en vaardigheden zullen als gevolg van ICT-ontwikkelingen hun impact hebben, waardoor het mogelijk wordt dat er enerzijds kwalitatieve tekorten ontstaan in combinatie met overschotten.

De uitdaging is om door middel van een gestructureerde samenwerking tussen (semi-)publieke werkgevers in het Noorden op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs een zodanige plus te bieden als gemeenschappelijke werkgevers, dat gesignaleerde knelpunten op voorhand zoveel mogelijk worden getackeld.

Door de samenwerking ontstaat een betere positie op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel, doordat aan (toekomstige) medewerkers een continu uitdagend werkpakket wordt geboden met volop kansen voor doorgaande ontwikkeling, zowel qua kennis als qua carrière. De aansluiting tussen ICT-onderwijs en arbeid wordt verbeterd. De aangesloten organisaties kunnen zich hierdoor beter in de markt profileren. Door deze gemeenschappelijk aanpak wordt de noordelijke arbeidsmarkt voor ICT-personeel versterkt.

Doelen en missie van Samenwerking Noord

De uitvoering van het werkplan 2016-2017 is gekoppeld aan de volgende doelen:

• Bundelen van krachten binnen de overheid (o.a. op gebied datacenterdienstverlening, ICT beheer en netwerkconnectiviteit)
• Het delen en borgen van ICT kennis en diensten t.b.v. continuïteit, flexibiliteit en innovatief vermogen
• Het ontwikkelen van attractief werkgeverschap
• Optimaliseren van de arbeidsmarkt (o.a. goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, uitwisseling van personeel, gezamenlijk opleiden en her/bijscholen personeel)
• Verminderen van ICT kosten (o.a. door het gezamenlijk inkopen van ICT, gezamenlijk inhuren van schaarse expertise)
• Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Noord-Nederland als aantrekkelijke en economisch sterke regio

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rick Sieling
email: r.sieling@samenwerkingnoord.nl