Community Duurzame Inzetbaarheid

Het experiment Community Duurzame Inzetbaarheid van de Noordelijke Productiviteits Alliantie (NPAL) is één van de experimenten die onderdeel uit maakt van het provinciale sectorplan 'Groningen op voorsprong'. Het mobiliteitscentrum, Groningen op voorsprong, faciliteert het experiment Community Duurzame inzetbaarheid.

NPAL organiseert de samenwerking van bedrijven die hun concurrentiepositie willen versterken. Onder andere op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers.

Heeft uw bedrijf ambities op het gebied van effectiviteit, efficiency, duurzame inzetbaarheid? En denkt u dat het delen van (uw) kennis en ervaring met andere bedrijven hierbij kan helpen?

Overweeg dan om aan te sluiten bij de
Community Duurzame Inzetbaarheid
en mail: meulen@npal.nl
of bel: 06-21518512

Hieronder een uitgebreide samenvatting van het experiment:

Community Duurzame Inzetbaarheid
In discussies met noordelijke bedrijven die deelnemen in NPAL-activiteiten blijkt steeds weer dat ze heel erg op zoek zijn naar mogelijkheden om werk beter te organiseren waardoor de medewerkers en het bedrijf productiever worden. Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld:
• Hoe houden we onze medewerkers ‘duurzaam’ inzetbaar: competent, vitaal, mobiel én flexibel?
• Kunnen ze het steeds hogere tempo bijhouden waarmee technologische ontwikkelingen zich aandienen?
• Wat zijn voor ons de financiële risico’s van veranderende wet- en regelgeving?
• Hoe krijgen we de medewerkers in hun kracht zodat ze met plezier werken en de prestatie leveren die wij van hen verwachten?

Herkent u zich in deze vragen, en denkt u dat u in samenwerking met andere bedrijven sneller en betere antwoorden kunt vinden op deze en andere vragen?

Dan is deelname aan de nieuwe Community voor u interessant!

ACTIVITEITEN
De Community is bedoeld voor productiebedrijven en hun technische dienstverleners in Noord-Nederland. Voor de deelnemers organiseert NPAL de volgende activiteiten:
1. Vijf bijeenkomsten per jaar waarin ‘good practices’ van deelnemers of van voorbeeldbedrijven aan de orde komen;
2. De mogelijkheid om medewerkers een korte periode bij andere bedrijven in de keuken te laten kijken;
3. Een buddy system waarmee een deelnemer gebruik kan maken van de kennis, expertise en netwerken van een ervaren HR-Manager;
4. Een intakegesprek waarin de deelnemer op hoofdlijnen zicht krijgt op HRM-onderdelen waar het bedrijf al goed in is en onderdelen die verbeterd zouden moeten worden.

Hiernaast kunnen nieuwe deelnemers gebruikmaken van faciliteiten waar alle NPAL-deelnemers gebruik van kunnen maken, zoals:
• Het netwerk van deelnemende bedrijven in de clusters en community’s van NPAL. Speciale vermelding verdient hierbij het Cluster Duurzame Inzetbaarheid met 18 deelnemende grotere bedrijven, dat al twee jaar actief is. De kennis en ervaring van de HR-Managers die hierin meedoen benutten we bij de organisatie van de community activiteiten.
• De partners waar NPAL mee samenwerkt, waaronder kennisinstellingen zoals Hanzehogeschool en RUG, maar ook NOM, KvK en SNN, de subsidie-uitvoeringsorganisatie van de noordelijke provincies en GoV (Groningen op Voorsprong), het sectorplan van de provincie Groningen.
• Kennis en ervaring van deelnemers die slimme oplossingen hebben bedacht voor vraagstukken. Deze kennis en ervaring wordt het komende jaar gebundeld in de online Kennisbank op de website van NPAL.

DOEL

Uiteindelijk is het de bedoeling dat knelpunten op HRM gebied worden weggenomen en mogelijkheden optimaal worden benut, waardoor de productiviteit van de onderneming toeneemt en de concurrentiepositie versterkt.

COMMITMENT
Deze ambitie vraagt wel een commitment van de deelnemers:
• Actieve deelname aan de community activiteiten;
• Capaciteit om verbeterplannen op te kunnen pakken;
• Deelname brengt beperkte kosten met zich mee: de jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op
€ 1.000,- ex BTW per jaar.

START

De Community start in 2017. De 5 bijeenkomsten worden verspreid over het jaar georganiseerd. Steeds vanaf 15:00 uur.

ORGANISATIE

De Community wordt georganiseerd door NPAL. NPAL heeft hier veel ervaring mee. Sommige van de bestaande clusters bestaan al meer dan 10 jaar. NPAL staat voor een planmatige en resultaatgerichte aanpak waarin de inbreng van de deelnemers centraal staat.
De Community wordt begeleid door een duo: Jochem van Woerden van Cruoninga Consultancy voor de inhoud en Annemarie Nieboer van NPAL voor de organisatie en het relatiemanagement.

MEER INFORMATIE

Folkert van der Meulen: 06 21518512 / meulen@npal.nl
Annemarie Nieboer: 06 20114320 / nieboer@npal.nl
Jochem van Woerden: 06 53331056 / jochem@inextern.nl