Onderzoeksprojecten Sectorplan Groningen op voorsprong

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende onderzoeksprojecten. Deze projecten zijn onderdeel van het provinciale sectorplan Groningen op voorsprong dat medegefinancierd wordt door het Ministerie van Sociale Zaken.

Het betreft een drietal onderzoeksprojecten:

Banenkansmonitor Hanzehogeschool
Community Duurzame Inzetbaarheid (NPAL)
Samenwerking Noord

Banenkansmonitor Hanzehogeschool

Voor welke uitdagingen kom u als werkgever in de noordelijke arbeidsmarkt te staan?
De komende jaren staan we voor de nodige uitdagingen op de noordelijke arbeidsmarkt. Zo zal de beroepsbevolking verder dalen als gevolg van vergrijzing en ontgroening en is er sprake van een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Voor u als werkgever en voor de noordelijke economie als geheel is het van belang om te kunnen beschikken over gekwalificeerd personeel. Om tekorten in uw personeelsbestand te voorkomen is een goede afstemming nodig van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Gerichte acties vereisen gedetailleerd inzicht in de personeelsbehoefte van bedrijven. Voor welke specifieke functies dreigt krapte en zijn maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld extra opleiden?

Het project 'Baanopeningmonitor' is een onderzoeksproject van het lectoraat Human Capital van het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen. Het project is een onderdeel van het provinciale sectorplan 'Groningen op voorsprong', dat medegefinancierd wordt door het Ministerie van Sociale Zaken.

Wil u meer informatie of deelnemen aan het onderzoek?
Ga voor meer informatie en het aanmeldingsformulier naar:
www.hanze.nl/baanopeningenmonitor

Flyer Banenkansmonitor

Of neem contact op met een van de onderzoekers:
Anneloes Scholing
tel. 06-57585224
email:a.scholing@pl.hanze.nl