Over Groningen op voorsprong


Provincie Groningen kent een aantal specifieke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de handen ineen geslagen om dit te veranderen. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hiervoor € 17,7 miljoen beschikbaar gesteld.

Op dit moment is het volledige beslag gelegd op de maatregel BBL. Er zijn voor deze maatregel meer aanvragen ontvangen dan budget beschikbaar is.

Het SNN heeft nog niet alle aanvragen beoordeeld en verleend en/of vastgesteld. Dit betekent dat er aanvragen kunnen uitvallen waardoor er weer budget beschikbaar kan komen. U kunt daarom nog steeds aanvragen indienen. Uw aanvraag komt dan op een wachtlijst. In het geval er dan budget beschikbaar komt worden de ontvangen ( en complete) aanvragen in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Een aanvraag is compleet als de werknemers- en werkgeversverklaring en de praktijkleerovereenkomst via het webportal geüpload is. U kunt nog aanvragen blijven indienen tot en met 31 december 2017.


Termijn indienen aanvragen in kader van OAG-regeling

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft besloten de termijn voor het indienen van aanvragen in het kader van de regeling Onderneming en Arbeidsmarkt Groningen, te verlengen tot en met 31 januari 2017. Het portaal blijft tot en met genoemde datum open voor het indienen van subsidieaanvragen die betrekking hebben op de regeling Onderneming en Arbeidsmarkt Groningen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag! Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 050-5224 950 of .

Meer informatie

>> Meer voor werkgevers

>> Meer voor opleiders

>> Meer over het mobiliteitscentrum


Video: werkbezoek Asscher over banenplan Groningen